Tagged: migratory concepts

0

Translating Koselleck. Challenges

Koselleck 100

Victor Neumann – Translation from German into Romanian requires terminological equivalences for two national communities with different linguistic origins, heritages, and cultural landmarks, and which live in different temporalities. Since the meaning of modernity is different, translating a fundamental concept into Romanian requires contextualization and an understanding of its meaning in both languages. Translating Koselleck requires motivating the reader, inviting them to become a co-discoverer of the other’s past and present and their own, as well as to encounter the personal experience and memory of the historian.
Post in Romanian Post in English

Traducîndu-l pe Koselleck. Provocări

Koselleck 100

Victor Neumann – Traducerea din limba germană în limba română necesită echivalări terminologice pentru două comunități naționale avînd origini lingvistice diferite, moșteniri și repere culturale diferite și trăind în temporalități diferite. Fiind vorba de un înțeles diferit al ideii de modernitate, traducerea în limba română a unui concept fundamental înseamnă informare, contextualizare, o înțelegere a semnificației lui în ambele limbi. Cît privește traducerea lui Koselleck, aceasta necesită motivarea cititorului, asocierea lui în calitate de co-descoperitor al trecutului și al prezentului celuilalt și al său propriu, familiarizarea cu experiența personală și memoria istoricului.
Post in Romanian Post in English

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search